atdata_light

Про АСКОЕ

Автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) займають особливе місце серед інформаційних систем в електроенергетиці. Це визначено: окремим документом, що концептуально задав напрямок розвитку систем, окремими державні стандарти, які закріпили вимоги до розвитку систем, окремими розділами з вимогами на роздрібному та оптовому ринках електричної енергії. Головне, що об’єднує ці документи – вимоги до технології отримання даних від лічильників електричної енергії.

В світі цей процес має назву «Automatic Meter Reading (AMR)», відповідно системи, які забезпечують цю функцію – AMRSystem. Основна функція AMRS – збирання даних з використанням різних технологій (HHU – ногами-очима-руками, CSD – стільниковий зв’язок, LL – виділені лінії, PSTN – публічні комутовані лінії, PLC – електричні мережі та інші) та протоколів обміну з багатофункційними лічильниками та пристроями збору даних (RTU) (ANSI, DLMS, FLAG, інші). Отримані облікові дані перераховуються у комерційні дані на підставі яких формуються звітні форми. Облікові дані, також, у вигляді текстових файлів, направляються іншим суб’єктам електроенергетики (електропостачальній організації, електропередавальній організації, суб’єкту ОРЕ, споживачам).

Про АСКОЕ (AMRS) це все. Вершина використання подібних систем – AMRS-hosting, це коли користувачі можуть отримувати зібрані дані обліку засобами інтернету.

Що далі?

AMM (Automated Meter Management), AMI (Advanced Metering Infrastructure) вимагає більше застосовувати мережеві технології та як наслідок перейти до технологій smart metering, smart grid. А далі – IoT.

Що може оператор даних комерційного обліку?

На етапі створення системи обліку (ЛУЗОД чи АС(К, Т)ОЕ мінімізувати інвестиційні та експлуатаційні витрати, на етапі експлуатації – оптимізувати витрати.

Надати:

– резервний канал зв’язку;

– послуги власної мережі передачі даних;

– функційний програмний засіб;

– додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

luzod

Про ЛУЗОД

Локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) це елемент (складова частина) AMRS, AMIS. Визначення «ЛУЗОД» з’явилось у Концепції побудови автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, перейшло до Правил користування електричної енергії, потім отримало поширення в інших документах щодо обліку електричної енергії. В останній версії Правил визначення ЛУЗОД (найпростіше визначення) – це лічильник з вбудованою комунікацією. Технічні показники ЛУЗОД істотно впливають на систему обліку яка будується, чи це буде AMR чи AMI.

Зі спостережень за технічними рекомендаціями енергокомпаній та за технологіями інформаційної взаємодії між суб’єктами ОРЕ, перевага надається, на даний момент, AMR системам. В переважній більшості, ЛУЗОД, це рудимент 80-90 років попереднього сторіччя, коли за відсутністю протоколів інформаційної взаємодії з лічильниками електричної енергії, технічний рівень (комунікаційний) лічильників вимушував використовувати RTU (як класичний варіант ЛУЗОД).

Що може оператор даних комерційного обліку?

Використовувати існуючий ЛУЗОД, а також забезпечити:

– процес отримання даних резервною комунікацією;

– резервування даних;

– AMR-hosting;

– передачу облікових/комерційних даних заінтересованим сторонам;

– додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

Оператор перетворює ЛУЗОД у повноцінну віртуальну АСКОЕ.

askoe_luzod

АСКОЕ чи ЛУЗОД

Правила користування електричною енергією зобов’язують суб’єктів електроенергетики, за певних умов, встановлювати на власних електроустановках ЛУЗОД. Правила не заперечують об’єднання ЛУЗОД в АСКОЕ. Тобто на роздрібному ринку можуть застосовуватись як ЛУЗОД так і АСКОЕ.

На оптовому ринку електричної енергії виробники електричної енергії, постачальники електричної енергії за регульованим тарифом проводять розрахунки тільки по розрахунковим даним, отриманих з АСКОЕ. В оптовому ринку існує Головний оператор комерційного обліку, який реєструє АСКОЕ суб’єктів ринку. Постачальники за нерегульованим тарифом проводять розрахунки з ОРЕ та споживачами по правилам роздрібного ринку (тобто ЛУЗОД чи АСКОЕ), реєстрація у цьому випадку відсутня. Відмінності ЛУЗОД та АСКОЕ було багато разів розтлумачено регулятором, але деякі протиріччя залишились.

Що встановлювати?

Треба розуміти, що встановлення ЛУЗОД споживачем є інвестиція в розподільчу енергокомпанію, встановлення АСКОЕ – це інвестування у власний бізнес.

На роздрібному ринку електричної енергії необхідно встановлювати ЛУЗОД-подібні технічні засоби (наприклад лічильники з вбудованою комунікацією) на власних електроустановках та звертатись до оператора даних комерційного обліку, оператор забезпечить відтворення даних та взаємодію з суміжним суб’єктом електроенергетики. Якщо межа постачання/споживання проходить через електроустановки різних власників, то виникає необхідність інформаційної взаємодіє між системами обліку суміжних власників і, відповідно, необхідність улаштовування АСКОЕ. Оператор улаштує «віртуальну» АСКОЕ.

На оптовому ринку – без варіантів тільки АСКОЕ, за виключенням постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом.

operator

Оператор даних комерційного обліку

Оператор даних комерційного обліку електричної енергії надає наступні послуги суб’єктам електроенергетики:

– 100% забезпечення технології ОРЕ та роздрібного рину;

– розробка алгоритмів приведення облікових даних до розрахункових;

– швидке реагування на зміни в технології ОРЕ;

– використання мережі передачі даних Оператора;

– використання особливих сервісів Оператора;

– AMR-hosting;

– використання функційних програмних засобів АСКОЕ оператора;

– можливість швидкої модернізації АСКОЕ;

– фактор «третьої сторони» при суперечках з суміжним суб’єктом ОРЕ;

– відсутність потреби в утриманні технологічного персоналу у різних службах;

– використання технічних засобів АСКОЕ (АСОЕ) інших виробників;

– вартість послуги значно менша витрат на власне утримання відповідної технології.

Програмні та технічні засоби, що забезпечують виконання функцій Оператора даних комерційного обліку суб’єкта ОРЕ удосконалюються та отримують розвиток в залежності від змін в нормативній та технічній базі.

У Вас є можливість працювати з передовими технологіями. Рахуйте.

Наша компанія є першим Оператором даних комерційного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії України. Ми забезпечені власним data-центром, власною мережею збору первинних даних, власними протоколами міжсистемної взаємодії.

Function - process which constantly or at defined intervals, automatically or on demand, performs specific activities such as sampling data, reading a data set, verifying or changing a status, or activating a switch. An application is composed of one or more functions. A function can be basic or optional.

HBES Open Communication System - specialized form of automated, decentralized and distributed process control dedicated to the needs of home and building applications. NOTE The HBES open Communication System is defined in EN 50090-1.

Договір - договір між членами Оптового ринку, який визначає мету та умови діяльності, права, обов’язки та відповідальність сторін і погоджується відповідно до законодавства України.

Компетентна третя сторона - сторона, яка має необхідну кваліфікацію для здійснення конкретного виду діяльності, обумовленого Договором між членами оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ).

Distributed Generation - electricity generation from multiple small energy sources thus allowing more efficient energy distribution. NOTE Energy is generated closer to the point of consumption, thus reducing network losses.

Технічні умови приєднання когенераційної установки до електричної мережі (технічні умови) - документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування.

Енергоефективність та управління попитом - всеохоплюючий або інтегрований підхід, який має на меті вплинути на обсяг та графік споживання електричної енергії для того, щоб зменшити споживання первинної енергії та максимальні (пікові) навантаження, надаючи перевагу залученню інвестицій, направлених на підвищення енергоефективності та засоби регулювання навантаження, замість інвестицій у збільшення генеруючих потужностей, якщо перші із зазначених заходів є більш ефективним та економічним варіантом, враховуючи позитивний вплив на навколишнє природне середовище в результаті скорочення споживання енергії та аспекти, пов’язані з безпекою постачання, і пов’язані з ними витрати на розподіл.

Електроенергетична система - сукупність об’єктів електроенергетики, об’єднаних в єдине ціле спільними збалансованими режимами взаємопов’язаних між собою неперервних технологічних процесів вироблення, передавання, постачання та споживання електричної енергії за централізованого диспетчерського керування цими режимами.

Система забезпечення функціонування ринку - комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, персонал, системи та процедури, що використовуються для підтримання діяльності Оптового ринку згідно з Правилами ринку, Інструкцією про порядок здійснення розрахунків та Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії.

Член (учасник) ринку - Виробник чи Постачальник, який підписав Договір між членами оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ).

Об’єднана енергетична система (ОЕС) - електроенергетична система, що охоплює всю територію однієї чи декількох країн, у складі якої можуть бути регіональні електроенергетичні системи.

Монополізація - досягнення суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.

Розрахунки - процес обробки Розпорядником системи розрахунків за допомогою відповідного програмного забезпечення даних, одержаних Розпорядником системи розрахунків відповідно до ІПР та Правил ринку.

Data security - prevention of one or more of the following: a) unauthorized access to information within a data stream; b) unauthorized alteration of information within a data stream; c) unauthorized generation of messages which could be taken as valid by the receiving equipment; d) denial of service. Also see 'Security'.

Розподілена генерація - електростанція, встановленої потужності 20 МВт та менше, приєднана до системи розподілу електричної енергії.

Балансуюча група - об’єднання учасників ринку, яке створюється на підставі відповідного договору, в межах якого один учасник ринку, який входить до такого об’єднання, несе відповідальність за баланс електричної енергії всіх інших учасників ринку, що входять до такого об’єднання.

Unified Modeling Language (UML) - general purpose modelling language used for object/data modelling. UML is also used to model the interaction between one or more actors in a Use Case.

Система виявлення вторгнень комп’ютера (Host IDS, HIDS) - система виявлення вторгнень хоста, яка веде спостереження та аналіз подій, що відбуваються усередині комп’ютерної системи та перевіряє їх на відповідність моделі безпеки.

Вітрова електрична станція - група вітрових електроустановок, устатковання та споруд, які розташовані на одній території, функційно пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс для виробітку електроенергії.

Оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу задовольнити обґрунтований попит на розподіл електричної енергії із урахуванням вимог стосовно охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.

Система технічного обслуговування та ремонту - сукупність взаємопов’язаних засобів документації технічного обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та відновлення якості виробів, що входять у цю систему.

Правила ринку - додаток 2 до Договору між членами оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ), що містить методики подання цінових заявок, формування цін та виконання розрахунків, які визначено Радою за погодженням з НКРЕ.

Електрообладнання - пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок.

Маневреність - послуга, що надається виробником, який працює за ціновими заявками щодо зміни навантаження блоків або їх зупинці та пуску протягом доби для регулювання навантаження та частоти в ОЕС України.

Time-of-Use (ToU) metering - meter that records metered or measured quantities according to the periods of the day (e.g. consumption for peak load hours, consumption for day hours, consumption for low load hours) and/or different days of the week, month or year.

Вихідна інформація ([автоматизованої системи] [АС]) - інформація, яку отримують за результатами виконання функцій АС і подають до об’єкта керування АС, її персоналу чи до інших суміжних, зокрема й ієрархічних, АС як команди керування, дані, повідомлення чи документи.

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Автоматичне безінерційне включення вмикача-вимикача - включення шунтуючого реактора через пробій іскрового проміжку “куля-голка” із-за перенапруги в мережі.

Комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між учасниками ринку.

Розподілена генерація - електростанція, встановленої потужності 20 МВт та менше, приєднана до системи розподілу електричної енергії.

Система Оптового ринку - повний набір ліцензій, договорів, положень про експлуатацію та нормативних документів, що регулюють діяльність та функціонування Оптового ринку.

Комерційна межа розподілу (Комерційна межа) - точка або сукупність точок розмежування елементів електричної мережі, де відбувається зміна власника електричної енергії на ринку електричної енергії. Комерційна межа вказується в договорі та, як правило, співпадає з межею балансової належності.

Валідовані дані комерційного обліку (валідовані дані) - набір даних комерційного обліку за встановлений період для точки комерційного обліку після їх валідації (перевірки, оцінки, заміни тощо), що буде використовуватись для подальшої їх обробки АКО в Датахаб.

Остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну електричну енергію) - повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням платежу відповідно до умов договору.

Index - for gas and water metering, the current reading of the total volume (mass) passed through the meter.

Параметризація лічильника - налаштування параметрів лічильника у встановлений виробником спосіб.

Розвиток ОЕС України - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики.

Розподілена генерація - електростанція, встановленої потужності 20 МВт та менше, приєднана до системи розподілу електричної енергії.

Лінія електропередавання - електрична лінія, яка виходить за межі електростанції чи підстанції, призначена для передавання електричної енергії на відстань.

Simple Object Access Protocol (SOAP) - protocol for exchanging XML messages for web services in a service oriented architecture implementation.

Автоматичне безінерційне включення вмикача-вимикача - включення шунтуючого реактора через пробій іскрового проміжку “куля-голка” із-за перенапруги в мережі.

Обертовий резерв потужності ОЕС України - різниця між сумарною максимально допустимою (за умов можливого тривало допустимого перевантаження устатковання, існуючих обмежень по потужності, збереження стійкості) потужністю генеруючих агрегатів, підключених до електричної мережі ОЕС України, і сумарною потужністю, що генерується в ОЕС України в установлений момент часу.

Сторона, відповідальна за баланс - учасник ринку, який взяв на себе зобов’язання повідомляти свої добові графіки електричної енергії (та/або балансуючої групи) у відповідності з обсягами купленої та проданої електричної енергії та фінансово відповідальний перед оператором системи передачі за свої небаланси (та/або небаланси балансуючої групи).

Пряма лінія - лінія електропередачі, що з’єднує генеруючий об’єкт виробника з електроустановками споживача та використовується виключно ними.

[Вірогідність] [Достовірність] інформації (автоматизованої системи обліку електричної енергії) - ступінь довіри до інформації АСОЕ, яку визначає ймовірність її невикривлення і несуперечливості й відповідність за часом стану та властивостям об’єкта обліку.

Міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена передавати електричну енергію між державами.

Глухозаземлена нейтраль - нейтраль трансформатора або генератора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад через трансформатори струму).

Акт купівлі-продажу електричної енергії - це документ, який підтверджує перехід права власності на електричну енергію.

Машинна інформаційна база (автоматизованої системи обліку електричної енергії) - частина інформаційної бази АСОЕ на машинних носіях даних, яку може сприйняти людина лише за допомогою технічних засобів.

Функціювання (автоматизованої системи обліку електричної енергії) - виконання АСОЕ своїх функцій на об’єкті обліку, який працює, що забезпечує досягнення заданих цілей створення чи подальшого розвитку системи.